Skip navigation
 • FirefoxTry Yahoo Finance on Firefox »
 • Get Quotes Results for TKA

  Filter Results
  SymbolNameLast TradeTypeIndustry/CategoryExchange
  TKA.BETHYSSENKRUPP 13.57StockSteel & IronBER
  TKA.DEThyssenKrupp AG13.96StockSteel & IronGER
  TKA.DUTHYSSENKRUPP 14.02StockSteel & IronDUS
  TKA.FTHYSSENKRUPP 13.92StockSteel & IronFRA
  TKA.HATHYSSENKRUPP 14.04StockSteel & IronHAN
  TKA.HMTHYSSENKRUPP 14.04StockHAM
  TKA.MUTHYSSENKRUPP 13.93StockSteel & IronMUN
  TKA.SGTHYSSENKRUPP 13.97StockSteel & IronSTU
  TKA.SWTELEKOM AUSTRIA5.48StockEBS
  TKA.VITELEKOM AUSTRIA4.91StockVIE
  TKAG-U.TITHYSSENKRUPP 13.96StockTLO
  TKAG.EXTHYSSENKRUPP 14.82StockEUX
  TKAGF6.EXTKAG JAN 16 18.00FutureEUX
  TKAGG6.EXTKAG FEB 16 14.82FutureEUX
  TKAGH6.EXTKAG MAR 16 15.45FutureEUX
  TKAGM6.EXTKAG JUN 16 17.05FutureEUX
  TKAGYTelekom Austria AG10.75StockPNK
  TKAITokai Pharmaceuticals, Inc.6.00StockBiotechnologyNGM
  TKAMYThyssenKrupp AG14.79StockPNK
  TKAR.VITELEKOM ANR24.11.140.35StockVIE