Skip navigation
 • FirefoxUpgrade to the new Firefox »
 • Get Quotes Results for OMX

  Filter Results
  SymbolNameLast TradeTypeIndustry/CategoryExchange
  PCSVE4LSHB.STOMXS30/SHB 14 CT147.75ETFSTO
  X3A1.BEXACT OMXS3016.93ETFBER
  KCSVE5LSHB.STOMXS30/SHB 15 CT104.50ETFSTO
  XACT-OMXSB-UTD.STXACT OMXSB UTD404.60ETFSTO
  11GC.LOMXS30/BARCLAYS 1415,110.94ETFLSE
  KCSVE5ESHB.STOMXS30/SHB 15 CT107.00ETFSTO
  XACT.STXACT OMXS30163.65ETFSTO
  46SC.LOMXS30/BARCLAYS 151.05ETFLSE
  PCSVE5ISHB.STOMXS30/SHB 15 CT137.25ETFSTO
  10DM.LNaNETF
  BULL-OMX-X3-H.STOMXS30/SHB 19191.50ETFSTO
  SWER-OMXS30.STUCITS ETF OMXS30163.40ETFSTO
  KCSVE5KSHB.STOMXS30/SHB CT 15104.50ETFSTO
  119061.LOMX/BARCLAYS 149,899.61ETFLSE