Skip navigation
 • FirefoxTry Yahoo Finance on Firefox »
 • Get Quotes Results for OMX

  Filter Results
  SymbolNameLast TradeTypeIndustry/CategoryExchange
  ^OMXOMXS301,454.88IndexSTO
  ^OMXSPIOMXS-ALL SHARE INDX488.96IndexSTO
  OMXC20.CONaNIndex
  ^QSTL116.20IndexNIM
  ^QMEA168.01IndexNIM
  ^OMXSUSTAINNCGIOMXSUSTAINNCGI/OMXG1,316.91IndexSTO
  ^OMXNORDICSEKPIOMXN ALL SH SEK PI284.93IndexSTO
  ^OMXH25OMX HELSINKI 253,126.28IndexHEL
  ^OMXETHICALNOOMXETHICALNO/OMXGES366.84IndexSTO
  ^OMXETHICALNCOMXETHICALNC/OMXGES331.13IndexSTO
  ^GRNSOLARNASDAQ OMX Solar764.36IndexNIM
  ^GRNBIONASDAQ OMX Bio/Clean Fuels661.69IndexNIM
  ^SHBOMXVERKOMX/SHBOMXVERK1,016.08IndexSTO
  ^QGREENCP4NASDAQ OMX Green Economy Capped1,408.48IndexNIM
  ^QGRDNASDAQ OMX Clean Edge Smart Gri277.89IndexNIM
  ^QCRDNASDAQ OMX CRD Global Sustainab1,467.35IndexNIM
  ^QAUTOXNASDAQ OMX Global Automobile To325.31IndexNIM
  ^QAGRNASDAQ OMX Global Agriculture194.24IndexNIM
  ^OMXSUSTNCCAPPIOMXSUSTNCCAPPI/OMXG1,054.23IndexSTO
  ^OMXSSCGIOMXS SM CAP SEK GI210.73IndexSTO