Skip navigation

Get Quotes Results for SHZ

Filter Results
SymbolNameLast TradeTypeIndustry/CategoryExchange
SHZNYShenzhen Expressway Co., Ltd.35.02StockPNK
SHZH.MUSHENZHEN EXPRE-H-0.51StockHeavy ConstructionMUN
SHZH.SGSHENZHEN EXPRE-H-0.56StockHeavy ConstructionSTU
SHZNFShenzhen Expressway Co., Ltd.0.65StockPNK
399351.SZSHZ PRESS 40 INDEX3,314.16IndexSHZ
SHZ1424-C.BONaNFuture
SHZUYThe Shizuoka Bank, Ltd.0.00StockPNK
SHZH.FSHENZHEN EXPRE-H-0.52StockHeavy ConstructionFRA
399352.SZSHZ PRESS INDEX3,642.04IndexSHZ
SHZH.BESHENZHEN EXPRE-H-0.48StockHeavy ConstructionBER