Skip navigation

Get Quotes Results for SHZ

Filter Results
SymbolNameLast TradeTypeIndustry/CategoryExchange
SHZH.FSHENZHEN EXPRE-H-0.46StockHeavy ConstructionFRA
399351.SZSHZ PRESS 40 INDEX3,345.88IndexSHZ
SHZUYThe Shizuoka Bank, Ltd.0.00StockPNK
399352.SZSHZ PRESS INDEX3,552.33IndexSHZ
SHZNFShenzhen Expressway Co., Ltd.0.56StockPNK
SHZH.BESHENZHEN EXPRE-H-0.44StockHeavy ConstructionBER
SHZH.MUSHENZHEN EXPRE-H-0.46StockHeavy ConstructionMUN
SHZH.SGSHENZHEN EXPRE-H-0.43StockHeavy ConstructionSTU
SHZNYSHENZHEN EXPWY ADR19.85StockPNK