Skip navigation

Get Quotes Results for SHZ

Filter Results
SymbolNameLast TradeTypeIndustry/CategoryExchange
SHZNFShenzhen Expressway Co., Ltd.0.63StockPNK
SHZH.SGSHENZHEN EXPRE-H-0.43StockHeavy ConstructionSTU
SHZH.FSHENZHEN EXPRE-H-0.46StockHeavy ConstructionFRA
SHZNYSHENZHEN EXPWY ADR19.85StockPNK
SHZH.BESHENZHEN EXPRE-H-0.44StockHeavy ConstructionBER
399351.SZSHZ PRESS 40 INDEX3,332.94IndexSHZ
SHZUYThe Shizuoka Bank, Ltd.0.00StockPNK
SHZH.MUSHENZHEN EXPRE-H-0.46StockHeavy ConstructionMUN
399352.SZSHZ PRESS INDEX3,545.90IndexSHZ