Skip navigation

Get Quotes Results for SHZ

Filter Results
SymbolNameLast TradeTypeIndustry/CategoryExchange
SHZH.BESHENZHEN EXPRE-H-0.48StockHeavy ConstructionBER
SHZUYThe Shizuoka Bank, Ltd.0.00StockPNK
399352.SZSHZ PRESS INDEX3,494.94IndexSHZ
SHZH.FSHENZHEN EXPRE-H-0.48StockHeavy ConstructionFRA
SHZNYSHENZHEN EXPWY ADR19.85StockPNK
SHZH.MUSHENZHEN EXPRE-H-0.46StockHeavy ConstructionMUN
SHZH.SGSHENZHEN EXPRE-H-0.43StockHeavy ConstructionSTU
SHZNFShenzhen Expressway Co., Ltd.0.63StockPNK
399351.SZSHZ PRESS 40 INDEX3,286.38IndexSHZ