Skip navigation

Get Quotes Results for SHZ

Filter Results
SymbolNameLast TradeTypeIndustry/CategoryExchange
SHZNYSHENZHEN EXPWY ADR19.85StockPNK
SHZNFShenzhen Expressway Co., Ltd.0.60StockPNK
399351.SZSHZ PRESS 40 INDEX3,305.30IndexSHZ
SHZH.MUSHENZHEN EXPRE-H-0.46StockHeavy ConstructionMUN
SHZH.SGSHENZHEN EXPRE-H-0.54StockHeavy ConstructionSTU
399352.SZSHZ PRESS INDEX3,596.60IndexSHZ
SHZH.BESHENZHEN EXPRE-H-0.48StockHeavy ConstructionBER
SHZUYThe Shizuoka Bank, Ltd.0.00StockPNK
SHZH.FSHENZHEN EXPRE-H-0.56StockHeavy ConstructionFRA