Skip navigation

Get Quotes Results for SHZ

Filter Results
SymbolNameLast TradeTypeIndustry/CategoryExchange
SHZNFShenzhen Expressway Co., Ltd.0.60StockPNK
399351.SZSHZ PRESS 40 INDEX3,333.66IndexSHZ
SHZH.BESHENZHEN EXPRE-H-0.48StockHeavy ConstructionBER
399352.SZSHZ PRESS INDEX3,659.49IndexSHZ
SHZH.FSHENZHEN EXPRE-H-0.55StockHeavy ConstructionFRA
SHZNYSHENZHEN EXPWY ADR19.85StockPNK
SHZ1424-C.BONaNFuture
SHZUYThe Shizuoka Bank, Ltd.0.00StockPNK
SHZH.MUSHENZHEN EXPRE-H-0.49StockHeavy ConstructionMUN
SHZH.SGSHENZHEN EXPRE-H-0.54StockHeavy ConstructionSTU