Fri, Aug 1, 2014, 9:22 AM EDT - U.S. Markets open in 8 mins.

Recent

% | $
Click the to save as a favorite.

Galena Biopharma, Inc. Message Board

 • a.dulll56@ymail.com a.dulll56 Mar 23, 2013 1:06 PM Flag

  GALE does not have the ability to COMMERCIALIZE Abstral

  Do your homework and don't count chickens from dreamland before they hatch

  Sentiment: Strong Sell

  SortNewest  |  Oldest  |  Most Replied Expand all replies
  • Galena Biopharma är ett bioteknikföretag som utvecklar innovativa, riktade
   onkologibehandlingar inom avancerad cancervård. Abstral är en ny, snabbt
   sönderfallande och snabbverkande sublingual (under tungan) tablett innehållande
   fentanyl – en väletablerad opiat vid behandling av genombrottssmärta.

   Abstral är den marknadsledande snabbverkande fentanylprodukten i Europa med en
   omsättning på 54 miljoner USD under 2012, med en stabil tillväxt som uppgick
   till 42 procent under sista kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011. Under
   andra halvan av 2012 uppgick Abstrals marknadsandel på de viktigaste europeiska
   marknaderna till 29 procent. Abstral marknadsförs av Paladin Labs i Kanada och
   har registrerats för godkännande i Japan av Kyowa Hakko Kirin Co Ltd.

   2011 godkändes Abstral av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. I juni
   2012 meddelade Orexo att bolaget hade förvärvat de amerikanska rättigheterna för
   produkten av ProStrakan Group plc, som en del av en omstrukturering av de
   globala rättigheterna för Abstral. Efter genomförandet av dagens transaktion har
   Orexo säkrat över 700 miljoner kronor (110 miljoner USD) i nettobetalningar och
   ytterligare delmåls- och royaltybetalningar, som ett resultat av den nu
   genomförda globala omstruktureringen av Abstral.

   Under de senaste 5 månaderna har Orexo utvärderat den optimala vägen framåt för
   Abstral i USA. Den amerikanska marknaden för snabbverkande fentanylprodukter
   uppgick 2012 till 400 miljoner USD. Baserat på Abstrals fortsatta framgångar i
   Europa, ville Orexo försäkra sig om att ha ett kommersiellt team som kunde skapa
   en liknande succé i USA. För att uppnå detta, måste Abstral kommersialiseras av
   en dedikerad partner med kännedom om den amerikanska läkemedelsmarknaden för
   behandling av cancer och smärta. Marknadsundersökningar på onkologiska centra
   över hela USA har dokumenterat att det finns ett stort behov av förbättrad
   behandling av genombrottssmärta vid cancer.

  • It will take a long time to ramp up the commercialization team before any significant revenues are generated. Hope this does not distract management's attention to NeuVax.

 
GALE
2.84Jul 31 4:00 PMEDT

Trending Tickers

i
Trending Tickers features significant U.S. stocks showing the most dramatic increase in user interest in Yahoo Finance in the previous hour over historic norms. The list is limited to those equities which trade at least 100,000 shares on an average day and have a market cap of more than $300 million.