Recent

% | $
Quotes you view appear here for quick access.

Universal Display Corp. Message Board

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the posts
 • zinneke1 zinneke1 Apr 16, 2008 5:26 PM Flag

  unconvincing volume today

  You are and always will be a "Zieverer" -- for those readers unfamiliar with Belgian terminology, a BS expert.

  SortNewest  |  Oldest  |  Most Replied Expand all replies
  • LoL
   Vah Ghend?
   Gij schrijft hier ni dikwijls, en ik ben verrast dat ge hier nog zijt...

   Doe ni loemp en bekekt alles is vanuit nen anderen hoek. Ik heb PANL ook veel jaren verdedigd en opgehemeld, maar as ge alles is vanuit nen anderen hoek bezie, dan zulde oek zien dat den droom nog maar nen droom is. Ik vind OLED te gek, maar het duurt gewoon veel te lang er zen nog teveel problemen. Doe uw ogen open en laat u ni verblinden door al die poempers hiere!

   Trouwens ne zeveraar is in't Engels "a nagger"...

 
OLED
36.84-0.69(-1.84%)Aug 31 4:00 PMEDT