Recent

% | $
Quotes you view appear here for quick access.

Immune Pharmaceuticals, Inc. Message Board

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the posts
 • dknospam dknospam Jan 21, 2010 11:11 AM Flag

  !!Great news: Epicept included in guidelines AML!!

  Thanks you Lars, I was wondering why the sell-off in Sweden...

  SortNewest  |  Oldest  |  Most Replied Expand all replies
  • The selloff in Sweden was not due to this news, the lows was hit before this news.

   Anyways, i find it interesting that some nimwitt idiot at SiX (newsagency) can make such a bad interpretation of what was noted in the guidelines.
   For me i believe it is very easy to interpret the guidelines.

   It is VERY positive that Ceplene is noted in the guidelines, even thought they were written befor a partnership agreement (this is important to take note off).

   Now to the English/Swedis.
   It is stated "due to whats stated above" (in the previous sentence it is noted that there is no pricing for the product yet but it is available through the named patient program) it is recommended firstly (not primarily thats a different word in swedish) within the Phase IV studies. This could be interpreted as due to the availability/pricing issue it is firstly recomended within the phase iv studies. And i think thats how you should interpret it.

   However you interpret it, i believe it is extremely positive that ceplene is noted in the guidelines and it is also noted that it has significant effect.
   The fact that it is noted in the guidelines will prompt Doctors to inform their patients about this treatment. If i was a patient, i would demand this treatment if i knew about it.

   It is in the section of "new treatments" and it is a guideline, not a sales-brochure, so i don't know what wording people do expect, but if you can interpret anything like bad news that seems to be the way with epicept. Several proffesional bashers in Sweden engaged in this so i am not suprised...

   • 1 Reply to supradsw
   • I understand that we both speak Swedish:

    Jag tror inte att jag har rykte om mig att tillhöra de bashers du talar om. Det kanske var ett understatement. :-) Det hindrar inte att jag tycker att det är rimligt att försöka göra korrekta beskrivningar.

    När det gäller handeln i Stockholm skjöt den fart efter en post av Malenurse med länk till dessa riktlinjer. Posten var på Avanza och omsättningsökningen kom efter den. Jag vet inte om detta är viktigt, men så ser det ut.

    Jag tror det är rimligt att tolka "Mot bakgrund av ovanstående" som just det som står ovanför i texten. Detta är inledningen på ett nytt stycke. Inte meningen efter prisfrågan, som du nämner.Därför syftar detta nya stycke på allt som beskrivits ovan, just det som påstås ju och inte ett påstående, men den sammantagna bilden.

    Vi som själva har en positiv bild av Ceplene kan vilja läsa in den tolkningen i texten, det kan jag förstå. Men det är nog klokt att göra det så att inte syftet med texten förvrids. Oavsett vad en diskussion om meningen med texten ger kommer den att få en de facto tolkning efter en tid. Låt oss hoppas att den inte utgör en bromskloss för försäljningen av Ceplene utanför fas 4-studien i Sverige. Som du antyder: The word is out.

    "Underhållsbehandling med IL-2 + histamin (Ceplene®)
    Värdet av underhållsbehandling vid AML, inklusive immunoterapi, har tidigare inte kunnat
    visas (154).
    Nationella riktlinjer för AML_uppdatering_2010-01-18
    29
    Histamin dihydrochloride (Ceplene®) potentierar in vitro IL-2:s stimulerande effekt på NKceller
    och T-lymfocyter. IL-2 + histamin har in vitro, i närvaro av NK-celler, en avdödande
    effekt på tumörceller, inklusive leukemiceller. År 1998-2000 genomfördes en stor Göteborgsinitierad
    internationell fas III studie där patienter med AML i CR randomiserades mellan underhållsbehandling
    (post konsolidering) med lågdos IL-2 + histamin och ingen underhållsbehandling.
    IL-2 (Proleukin®) och histamin (Ceplene®) gavs som subkutana injektioner två
    gånger dagligen i tio 21-dagars cykler under 18 månader. Totalt 320 patienter (medianålder
    57 år) inkluderades varav huvuddelen i CR1 (stratifierat). Behandlingen tolererades väl och
    vid uppföljning tre år efter inklusion av sista patient sågs en signifikant bättre LFS i experimentarmen
    (155). Skillnaden var mest uttalad i patientgruppen med CR1, där LFS var 40%
    jämfört med 26% i kontrollarmen (156). Ingen signifikant skillnad i OS noterades. Vid långtidsuppföljning
    (> 6 år) kvarstod en signifikant skillnad i LFS till fördel för IL-2 + histamin (30 vs
    22%) (157).
    Ingen konfirmerande fas III studie har genomförts, men en fas IV studie ägnad att närmare
    undersöka effekten av IL-2 + histamin på MRD och T-cellsfunktion pågår (2009-2011) i Europa
    och med svenskt deltagande (se sid 3).
    Baserat främst på ovan nämnda fas III studie godkändes Ceplene® våren 2009 av EMEA för
    underhållsbehandling (i kombination med IL-2) av patienter med AML i CR1 inte aktuella för
    allo-SCT. I Sverige är preparatet ännu inte prisförhandlat, men kan för närvarande erhållas
    via läkemedelsföretagets (EpiCept) ”named patient program”.
    Mot bakgrund av ovanstående anser vi att eventuell underhållsbehandling med Ceplene® +
    Proleukin® i första hand bör ske inom ramen för ovan nämnda fas IV studie."

 
IMNP
1.92+0.07(+3.78%)Mar 30 4:00 PMEDT