Recent

% | $
Quotes you view appear here for quick access.

Immune Pharmaceuticals, Inc. Message Board

 • larshansson18 larshansson18 May 12, 2011 5:48 AM Flag

  A very interesting mail

  There was a short posting on Avanza about the background for the FDA-meeting on trial design for Amiket. One signature asked management about the meeting and the impact on partnership deal. This is the answer he got from Mr Cook:

  "We are simultaneously continuing with the AmiKet partnership discussions while we prepare for the FDA meeting. It's possible that a partner might have more interest in PHN/DPN indications and therefore not care to wait for the FDA meeting to take place. For a partner who's interested in CPN they could either wait for the meeting to occur before they complete the deal or decide that they want to participate in the meeting, the price for which would be the completion of the partnership deal. It's difficult to say which is more likely".

  You should always be cautious about "mail"-answers, that said, the answer indicate that the FDA-meeting seems to have a secondary, primary?, goal of letting the most interested potential partner signing a deal.

  (Sorry, still can't read any answers because it is impossible to open any post for me. Have contacted Yahoo, but still no solution seems to be found.)

  SortNewest  |  Oldest  |  Most Replied Expand all replies
  • Larsboy your garbage phrase “You should always be cautious about "mail"-answers” makes you out to be a liar pushing a faked story. Something we know already a while seeing your other kind of “information”. However this is a particular level of dumb boldness.

   • 1 Reply to samur999
   • Here is the link to the mail answer published on avanza:
    https://www.avanza.se/aza/press/forum/postsForUser.jsp?signatureId=38319
    The headline is "Mail från Bob!"

    You have giving me so many names in your posts that some of them must be correct. :-) Have a nice week-end!

    Wrote this today on Avanza:

    "Epct har närmast ASCO-presentationen, med abstracten till den 18/5. En del vågar tro på det ledningen hittills hintat, andra väljer kanske att vänta in resultaten och köper efter.

    Min hållning brukar vara att inte ligga över borrning, för att ta en bild från råvarusidan. Personligen ser jag risken för ett ickesignifikant resultat som mindre med de data vi redan sett. Vill man kan man ju säga att krämen visar mer signifikanta resultat ju fler som deltar i studierna. Men det är att slå in öppna statistiska dörrar, det skall den göra om allt är OK.

    Mitt tips är att 50-55% av patienterna säger att de upplever smärtlindring upp till minst 30%. Till detta ser jag möjligheten av att en 8-12 veckors behandling (obligatorisk längd för FDA-ja vid olika diagnoser) ger en ytterligare effekt upp mot 55-60%. De senare siffrorna har jag inget underlag för annat än att för varje vecka i behandlingen under 6 veckor så adderade varje ny tillagd vecka signifikant efficacy-resultat jämfört med placebo. Hur mycket mer det går att krama (kräma?) ut ur varje tillagd vecka efte vecka 6, vet jag inte. De som sitter med lutningen på kurvan för varje ny veckas effekt i de tre senaste större studierna som nu är utförda kan göra den beräkningen i en analys av de tre studierna tillsammans.

    För en medicin med bieffekter är naturligtvis lång behandling ett hot, för Amiket tycks det motsatta gälla."

 
IMNP
0.9501+0.0549(+6.13%)Nov 25 3:59 PMEST