Recent

% | $
Quotes you view appear here for quick access.

Celsion Corp. Message Board

 • daviscupper daviscupper Jan 25, 2013 11:32 AM Flag

  $500 Napa Valley wine contest. Who is up today?

  Twenty new people have picked today as the day Phase III results will be released. Are they right?
  We will soon know.

  So far out of a 149 entrants, 60 have been eliminated from the "Date" prize and $400 whisky prize. Cheers and GLTA.

  1/22/2013 , mikeyvodet65 , 18 v 26 , $23.00
  1/22/2013 , adammagliari , 14 v 32 , $8.26
  1/22/2013 , niku_until_retire , 12 v 45 , $25.00
  1/22/2013 , raptorhappy , 17 v 25 , $9.00
  1/22/2013 , markt1271 , 12 v 36 , $20.26
  1/23/2013 , daviscupper , 12 v 34 , $22.05
  1/23/2013 , rtellis444* , 12 v 23 , $22.44
  1/23/2013 , trailercreature* , 14 v 24 , $23.50
  1/23/2013 , bertothetrader* , 12 v 35 , $26.75
  1/23/2013 , a62353 , 14 v 36 , $9.56
  1/23/2013 , jdm001414 , 12 v 36.4 , $22.38
  1/23/2013 , egosumalpha , 14 v 29 , $20.76
  1/23/2013 , danieljames00749 , 15 v 30 , $26.07
  1/23/2013 , geoffb101 , 13 v 33 , $22.55
  1/23/2013 , twoforrer , 12 v 21 , $13.31
  1/23/2013 , flounderguykk , 12 v 36 , $23.88
  1/23/2013 , froggmister , 14 v 30 , $18.50
  1/23/2013 , wspigener200 , 15 v 32 , $19.27
  1/23/2013 , drbroomnow , 15 v 27 , $17.50
  1/23/2013 , betonthenews , 13 v 33 , $30.25
  1/23/2013 , A Yahoo! User , 12 v 35 , $28.09
  1/23/2013 , kris_kade , 15 v 27 , $23.00
  1/23/2013 , tweendalines , 14 v 42 , $21.05
  1/23/2013 , madipbart , 15 v 32 , $26.32
  1/23/2013 , cabajepp , 13 v 33 , $23.99
  1/23/2013 , b.oneili , 12 v 28 , $28.65
  1/23/2013 , richard.henkel , 14 v 34 , $25.50
  1/24/2013 , quintonweigner* , 12 v 26 , $16.86
  1/24/2013 , liquidassets33* , 12 v 30 , $19.30
  1/24/2013 , danielrubio02* , 11 v 34 , $25.45
  1/24/2013 , yoyo.pop* , 14 v 24 , $18.75
  1/24/2013 , n_it_2_winit* , 12 v 34 , $37.06
  1/24/2013 , dudeneedsaname* , 12 v 33 , $23.30
  1/24/2013 , vsolhei , 12 v 32 , $24.48
  1/24/2013 , boat named , 11.9 v 33.2 , $30.97
  1/24/2013 , paulanthony00766 , 15 v 27 , $25.58
  1/24/2013 , simiterp , 15 v 33 , $19.41
  1/24/2013 , rspc1 , 12 v 38 , $24.40
  1/24/2013 , itisjustnumb3rs , 11 v 28 , $28.05
  1/24/2013 , abrock3946 , 12 v 24.5 , $35.78
  1/24/2013 , twsun21 , 17 v 25 , $17.50
  1/24/2013 , hawkwatcher65 , 18 v 27 , $17.80
  1/24/2013 , chazqui_centurion , 12 v 36 , $18.55
  1/24/2013 , #$%$.hartz , 13 v 30 , $10.90
  1/24/2013 , ath_4785 , 12 v 25 , $17.55
  1/24/2013 , bettyhenes , 14 v 28 , $19.11
  1/24/2013 , b9andallsfine , 13 v 33 , $18.65
  1/24/2013 , kccjfc , 12 v 35 , $33.33
  1/24/2013 , spencercarey , 13 v 33 , $19.70
  1/24/2013 , koryklinger1635 , 12 v 28 , $20.00
  1/24/2013 , colino , 15 v 30 , $13.50
  1/24/2013 , kingkong4931 , 14 v 32 , $22.44
  1/24/2013 , daringramsy , 16 v 28 , $17.00
  1/24/2013 , glexxington55 , 14 v 30 , $22.50
  1/24/2013 , bty , 13.4 v 28 , $29.37
  1/24/2013 , chipper4747 , 13 v 33 , $19.95
  1/24/2013 , n520944 , 14 v 40 , $22.00
  1/24/2013 , vampirepoets , 15 v 29 , $19.86
  1/24/2013 , mabelairasesq , 18 v 23 , $17.00
  1/24/2013 , smilee , 15 v 26 , $27.85
  1/25/2013 , gizmo_puppy* , 13 v 17 , $10.92
  1/25/2013 , uzar* , 12 v 35 , $22.50
  1/25/2013 , nickdidomenico* , 12 v 15 , $4.50
  1/25/2013 , gocln* , 12 v 20 , $22.79
  1/25/2013 , lathamsteeler* , 12 v 43 , $36.18
  1/25/2013 , ralph wilson , 17 v 27 , $27.27
  1/25/2013 , purpleone687 , 13 v 39 , $31.59
  1/25/2013 , mgm2020 , 12 v 26 , $33.75
  1/25/2013 , maryann00746 , 18 v 26 , $23.75
  1/25/2013 , albatross_96367 , 12 v 33 , $23.33
  1/25/2013 , keithearlybird , 14 v 35 , $31.50
  1/25/2013 , duffyd1984 , 12 v 29 , $16.88
  1/25/2013 , jrock425 , 14 v 26 , $26.75
  1/25/2013 , wierenga2 , 15 v 20.5 , $18.95
  1/25/2013 , loganmeyer , 13 v 26 , $15.88
  1/25/2013 , tpillus , 12 v 25 , $26.67
  1/25/2013 , zzoomike , 14 v 28 , $16.79
  1/25/2013 , aaamused , 17 v 26 , $17.05
  1/25/2013 , alphamojo , 12 v 34 , $16.00
  1/25/2013 , mdotcda13* , 10 v 36 , $24.13
  1/26/2013 , patientman001 , 18 v 26 , $22.00
  1/26/2013 , maryrose00726 , 18 v 26 , $23.97
  1/26/2013 , dina0712 , 15 v 30 , $17.00
  1/27/2013 , binheredonedat , 12 v 38 , $18.58
  1/28/2013 , mkeartny7* , 12 v 17 , $19.77
  1/28/2013 , grazrj* , 18 v 26 , $14.50
  1/28/2013 , larrie jenkins* , 12 v 34 , $23.05
  1/28/2013 , rmsinfo* , 12 v 34 , $29.50
  1/28/2013 , lowtech1988* , 14 v 36 , $17.00
  1/28/2013 , jpr256* , 14 v 24 , $18.56
  1/28/2013 , biotekker , 13 v 28 , $25.10
  1/28/2013 , neo17a , 14 v 28 , $23.50
  1/28/2013 , jhb30420 , 10 v 28 , $9.45
  1/28/2013 , hiatview , 14 v 33 , $21.09
  1/28/2013 , donna081761 , 14 v 28 , $18.88
  1/28/2013 , saklock , 13 v 26 , $33.33
  1/28/2013 , batemancourt , 14 v 28 , $17.00
  1/28/2013 , acooke33 , 12 v 28 , $17.81
  1/28/2013 , lobbymon , 10 v 36 , $23.13
  1/28/2013 , paulgund15 , 15 v 27 , $18.75
  1/28/2013 , frankyassissi , 12 v 30 , $23.00
  1/28/2013 , gravytrain , 15.5 v 32 , $19.50
  1/28/2013 , brendenbellefeuille , 15 v 26 , $18.05
  1/28/2013 , foggiafc , 13 v 33 , $27.41
  1/28/2013 , sasnik9 , 13 v 26 , $19.95
  1/28/2013 , sdtrond , 14.2 v 24.5 , $24.78
  1/28/2013 , oijibur , 12 v 18 , $21.83
  1/28/2013 , radicalrocker197 , 15 v 29 , $17.92
  1/28/2013 , rosesny1 , 9 v 36 , $32.00
  1/28/2013 , spinyturtle , 15 v 33 , $20.85
  1/28/2013 , lflannery5 , 12 v 33 , $13.11
  1/28/2013 , frankyvitale , 12 v 30 , $19.75
  1/28/2013 , divolat , 14 v 36 , $16.50
  1/28/2013 , drc388 , 14 v 36 , $17.50
  1/28/2013 , jmarceranka , 15 v 36 , $21.00
  1/28/2013 , nateej2001 , 15 v 28 , $21.52
  1/28/2013 , justintoddhilliard , 14 v 28 , $21.50
  1/28/2013 , andreano4 , 13 v 39 , $31.25
  1/28/2013 , stevealbs , 12 v 36 , $30.00
  1/28/2013 , r_lejsek , 12 v 36 , $23.77
  1/28/2013 , dmlongk , 14 v 27 , $23.87
  1/28/2013 , tnosam , 12 v 56 , $42.00
  1/28/2013 , luvboats , 14 v 29 , $28.57
  1/28/2013 , ou71764 , 12 v 26 , $24.77
  1/28/2013 , trudub , 14 v 32 , $17.12
  1/28/2013 , chase07470 , 12 v 37 , $26.62
  1/29/2013 , prs_hope* , 13 v 37 , $21.55
  1/29/2013 , westwell* , 15 v 37 , $19.00
  1/29/2013 , paladiin roams8 , 15 v 32 , $20.21
  1/29/2013 , gannet , 16 v 28 , $17.76
  1/29/2013 , mrmainstreet , 15 v 22 , $15.20
  1/29/2013 , esebeus , 14 v 32 , $14.14
  1/29/2013 , hardknockssu70 , 12 v 36 , $27.13
  1/29/2013 , clsamg , 16 v 21 , $13.47
  1/29/2013 , william.glacken , 12 v 24 , $18.50
  1/29/2013 , bigswingo , 16 v 28 , $14.85
  1/29/2013 , bear_at_night , 16 v 25 , $18.03
  1/29/2013 , k.bolser , 12 v 42 , $15.68
  1/30/2013 , tttbay* , 12 v 26 , $21.24
  1/30/2013 , rwb88* , 15 v 33 , $34.85
  1/30/2013 , ctecce* , 12 v 31 , $19.50
  1/30/2013 , cronk , 11 v 34 , $34.50
  1/30/2013 , nme409 , 15 v 41 , $18.64
  1/30/2013 , hk_hak , 15 v 27 , $30.00
  1/30/2013 , garytarulli , 14 v 37 , $15.34
  1/31/2013 , capnstock* , 14 v 35 , $28.35
  1/31/2013 , deet_mar2000 , 14 v 29 , $23.00
  1/31/2013 , seatown1974 , 18 v 21 , $10.50
  1/31/2013 , split29_2005* , 12 v 24 , $13.80
  1/31/2013 , jimbobtooth , 18 v 21 , $12.50
  2/11/2013 , sergejpajcin , 12 v 19 , $22.99

  Sentiment: Strong Buy

  SortNewest  |  Oldest  |  Most Replied Expand all replies
 
CLSN
1.22+0.01(+0.83%)11:47 AMEDT