Recent

% | $
Quotes you view appear here for quick access.

Immune Pharmaceuticals, Inc. Message Board

 • larshansson18 larshansson18 Jul 16, 2009 12:18 PM Flag

  Gross revenue at 100 new patients every new month

  I wrote this in Swedish on "Börssnack". I guess you can just follow the figures in the cumulative column. From the left you have # of month, there after the additional revenue that specific month and at last to the right the gross sum to Epicept that month.

  The fee to IDIS unknown.

  (Month 1-6 was presented in another post.)

  "Här kommer ett detaljerat inlägg. Alla siffror är $.

  Jag tror att addition ibland kan vara ett intressant räknesätt - om man gör sig omaket att använda det....

  Är det rimligt att tro att Ceplene efterfrågas av 100 nya patienter varje ny månad? Kanske ett understatement då patientgruppen under i EU under 70 år är c a 20 000. Den förnyas med c a 7 000 varje år i EU. I patientgruppen under 60 år har Ceplene en extra stark verkan.

  Förutsättningen är 100 nya patienter varje ny månad och att en behandling fortgår under 18 månader och kostar 3 500$/månad.

  (Månad 1 - 6 finns i tidigare inlägg.)

  De 3 kolumnerna är: Månad / bruttointäkt den månaden /summa till bolaget den månaden:

  7 2 450 000 10 000 000
  8 2 800 000
  9 3 150 000 15 950 000
  10 3 500 000
  11 3 850 000 23 300 000
  12 4 200 000 27 500 000
  13 4 550 000 32 050 000
  14 4 900 000 36 950 000
  15 5 250 000 42 200 000
  16 5 600 000 47 800 000
  17 5 950 000 53 750 000
  18 6 300 000 60 050 000

  Dollarkurs just nu 7,82.

  Detta är bruttointäkt, IDIS avgift okänd.
  Vem räknar på 50 resp 200 nya patienter / månad?"

  As you can see 10 million is recieved after 7 month. 12 month = 27 500 000 USD and, last, after the whole treatment of 18 month there is a gross revenue of 60 million USD.

  If you are interested in my net estimation of the acctual patient group having a demand for Ceplene (in Europe), please translate the text.

  SortNewest  |  Oldest  |  Most Replied Expand all replies
  • I have recieved a private mail from a person that have been in contact with Epicept checking the figures i have used from the AGM.

   The figures used at the Q&A session is not the correct gross revenue to Epicept. There is two prices one under the IDIS agreement and one later under the national reimbursment agreements at official commercial launch.

   Maybe, say maybe, the price should be interpreted as the whole price including IL-2, a suggestion from my mail-friend.

   I find it better to wait for more precise info here rather guessing.

   Never the less I think there is a point in my way of showing how fast the revenues from quite few patients accumulate month per month. What ever price you use.

   How was may way of calculating?:

   month 1
   month 1+2 = the sum of 1+2
   month (1+2)+ month 3 = xxx
   month (1+2+3)+ month 4 =xxx
   and so on

   BUT: there is a reduction in patients during the ten cycle (see more on E. homepage) of treatment during 18 month. The reduction can be followed in the slop in the graph at Epicepts homepage. I have estimated the total reduction to 40%. Not very surprising it's less in the beginning and more at the end. So I reduce my figures with 40%, what ever price you want to test using... :-)


   The point of mine is that the last added month on the margin adds a quite high figure. Together with the 10 million $ Epicept have for the moment I think that, given a "reasonable" price, Epicept have cash from the IDIS agreement that makes Epicept without any need of new dilutions.

   Of course I do not wait for any support from the nicks, you know which. They all seems to have vacation at the same time. :-)

  • Fee is ISIS the biotech?

   • 1 Reply to jetmanbash
   • Wrote this on "Börssnack", www.di.se , today:

    "Huka er här kommer mer siffror!

    I Europa är 7000 patienter min uppskattning av det totala antalet patienter i behandlingsbar ålder, av de totala nya antalet diagnoser om 16 000. Dessa 7 000 utgör den yngre delen av patientgruppen. Då Ceplene har få biverkningar kommer förskrivningen uppåt i ålder att vara flytande, tror jag.

    Skulle dessa 7000 reduceras med 40% bortfall (under behandlingen p g a dödsfall) från dag ett (1), för att ta i och inte underskatta bortfallet, så återstår det 4 200 helbehandlade patienter som ger en bruttointäkt om 2 100 miljoner till Epicept. 2 400 helbehandlade patienter behövs för att nå bolagets mål om peaksale 1 200 000 000.

    Som alla ser är 4 200 patienter 75% fler än 2 400. Rekryteringen av patienter i olika åldersgrupper kommer rimligen att bilda någon typ av skev normalkurva som inte tvärt dyker vid t ex 65 års ålder. Bolagsledningen uppgav för ett år sedan att de såg 10-12 000 som ett rimligt antal att nå ut till.

    För den som gör en omläsning av dessa siffror framstår bolagsledningens prognos om peaksale vid 1,2 miljarder som konservativ. Den rymmer ett avgjort lägre marknadspris och/eller en försiktig patientrekrytering.

    Mitt sätt att räkna utgår från priset 3-4 000$ / månad och patient och min uppskattning av patientgruppens storleken enligt ovan.

    Det är väl rimligt att påminna sig om att vi har att göra med en medicin mot en sjukdom som leder till döden. Fler överlever med Ceplene.

    Är 100 nya patienter per varje ny månad en liten eller en hög siffra? Den kan tyckas liten initialt, men efter 18 månader, när den första helbehandlade patienten är klar, så är totalt 1800 patienter av drygt 10 000 patienter (7000+3500, då behandlingen är 1,5 år) under behandling, d v s knappt 20% av patientgruppen.

    20% av en marknad av denna typ ä r lågt.

    Personligen räknar jag på EU-siffrorna och har IDIS världsmarknad som en buffert. Jag vet att vi har en global marknad därute med 3-4 ggr större patientgrupp, men i EU har bolaget sitt nätverk. Och - jag är stockkonservativ med siffror. Kanske kommer den nya användningen av internet att spela mig ett positivt överaskande spratt? Må så ske. :-)

    Hur den initiala försäljningen går tror jag beror av:
    1. Hur gick lanseringen på hematologernas europaårsmötet (med kanske 8 000 besökare)?
    2. Hur ser Epicepts nätverk ut i Europa?
    3. Hur medverkar nätet till att ge Ceplene spridning?

    Ska bli kul att se.


    Jag skrev detta för ett par dagar sedan:

    "Priset under IDIS-avtalet ser ut att vara högt, totalt över 18 månader och 10 cykler av behandling 490 000 SEK per patient. VD hänvisar till priset på annan cytostatika.

    Förskrivningen i åldersgrupper må påverkas av att behandlingen har ringa bieffekter, som huvudvärk e t c. Bolagsledningen har i ett tidigt skeede sagt att de förväntar sig nå till 10-12 000 av patientgruppen i Europa. Jag utgår från 7 000 i Europa.

    Med det nuvarande prisnivån ser 3 000 helbehandlade (18 månader) patienter mer än väl ut att täcka målet om peaksale vid 1 200 000 000. 6 000 förstås vid ett halverat pris. Se diskussionen om patientunderlaget utifrån dessa siffror. Är det i detta sammanhang korrekt att säga att det antal patienter som faller bort ersätts av nydiagnostiserade. Nej. Se det som ett glidande medeltal och summera antalet cykler (en behandling består av 10 cykler). En cykel kostar nu c a 50 000 SEK. Bolaget behöver sälja 24 000 cykler för att omsätta peaksale om 1 200 000 000 SEK.
    Det innebär att 2 400 patienter som går igenom hela behandlingen ger peaksale. Om vi halverar gruppen från dag ett så innebär det 4 800 patienter vid dagens pris."

  • "If you are interested in my estimation of the net acctual patient group having a demand for Ceplene (in Europe), please translate the text."

   Yes I am interested. No, I don't need to translate these. Just tell us that do you have any idea or not when will EPCT reports its first 100 treatments.

   Next month? end of this year? year 2012?

   Without knowing the company can sell the first 100 treatment, no need to talk anything else.

   So, any comments?

   • 1 Reply to b918d918
   • Make your own advanced choice here. :-)

    Acctually the question is very good. It is the #1 question right now. So how will July be commented. In the Q2 or under the Q&A-session after the web-call?

    What you ask is, maybe, (1) What happend at the European hematologists annaul meeting in Berlin in June? (2) Do Epicept have a broad network in Europe? and, finally, (3) Will the internet puch demand for Ceplene?

    If you think that the launch in Berlin went alles kaputt and Epicepts management is isolated... then you presumably do not think Ceplene have any efficacy, it's just a joke or what ever...

    If you do not, when is usually results reported?

  • I have recieved this very good point on my post:


   "kastellet 18:29:54 Anmäl inlägget

   ...nu är det så att efter 6 månader är nästan hälften av patienterna borta. Det är bara ungefär 40-45% som får 18 månaders behandling. Hälften får bara en till två förskrivningar... "

   My to quick answer was this:

   "Det är sant, men lika sant är att det fylls på med nya diagnostiserade patienter, hälften av dessa, knappt, är inom den grupp som Ceplene har en stor verkan på.

   Jag medger att det finns ett bortfall och att det ackumulerade siffrorna inte ser ut som jag beskrivit med den gamla patientgruppen. Här har du en poäng, Kastellet

   Tror inte vi behöver dra basic-förutsättningarna igen, kanske?

   Det nya jag vill säga är bara att om man utför denna enkla addition som har en häpnadsväckande effekt då den är kumulativ, d v s de tidigare månadernas intäkter hänger med när den nya 100 läggs till.

   Summan blir ju förstås 1800 patienter för 1,5 år. Känns det mycket mot bakgrund av storleken på patientgruppen och angelägenhetsgraden?

   Vi talar om den globala marknaden. Kan ngn visa att jag inte är konservativ, är jag den förste att hålla med.

   Men som sagt, räkna gärna på 50 resp 200 nya patienter själv."

   After having reread "Kastellet" and given the conservative approach a chance I wrote this:

   "Nja Kastellet, du har mer rätt än jag. Givet ett konservativt förhållningssätt var det lättvindigt att skriva som jag gjorde, som i o f s är sant - det med - att nya patienter kommer till när gamla försvinner.

   Skall mitt resonemang hålla måste bortfallet f a k t i s k t ersättas ngt det inte gör om man enkelt lägger till 100 nya. i verkligheten kanske det fylls på,men inte i "mitt" räkneexempel.

   Mitt räkneexempel skulle med din anmärkning kallas "Nettotillskott så att det motsvarar 100 nya patienter per månad." Det skulle kunna innebära 120 efter 1 år och 150 efter 1,5 år. Detta får kommande behandlingseffekt utvisa.

   Så hur ser det faktiska bortfallet ut givet en Ceplene-effekt i den aktuella patientgruppen? Jag skall se vad jag kan återkomma med.

   • 1 Reply to larshansson18
   • For the whole picture, i wrote this on "Börssnack". My proposale is to see the the reduction in the patientgroup (and the new patients diagnosed as a flow of a moving average).

    The reduction in the patient group is appr 70% after 6 month and som 50% after 12 month. After that there is a small decline. Source: The graph at Epicepts home page showing Ceplene efficacy for the whole patientgroup.

    Taking a conservative view, talking in absolute figures, not percent, that gives focus on the reduction as a problem to consider. I try to do that in this text, in a simple manner:

    "Epicept ser ut att vara nära kanten till info. Jag har varit ute med lite siffror för att tydliggöra vad ett ev utfall av IDIS-avtalet kan innebära.

    Priset under IDIS-avtalet ser ut att vara högt, totalt över 18 månader och 10 cykler av behandling 490 000 SEK per patient. VD hänvisar till priset på annan cytostatika.

    Förskrivningen i åldersgrupper må påverkas av att behandlingen har ringa bieffekter, som huvudvärk e t c. Bolagsledningen har i ett tidigt skeede sagt att de förväntar sig nå till 10-12 000 av patientgruppen i Europa. Jag utgår från 7 000 i Europa.

    Med det nuvarande prisnivån ser 3 000 helbehandlade (18 månader) patienter mer än väl ut att täcka målet om peaksale vid 1 200 000 000. 6 000 förstås vid ett halverat pris. Se diskussionen om patientunderlaget utifrån dessa siffror. Är det i detta sammanhang korrekt att säga att det antal patienter som faller bort ersätts av nydiagnostiserade. Nej. Se det som ett glidande medeltal och summera antalet cykler (en behandling består av 10 cykler). En cykel kostar nu c a 50 000 SEK. Bolaget behöver sälja 24 000 cykler för att omsätta peaksale om 1 200 000 000 SEK.
    Det innebär att 2 400 patienter som går igenom hela behandlingen ger peaksale. Om vi halverar gruppen från dag ett så innebär det 4 800 patienter vid dagens pris.

    Jag tror att det finns ett förhandlingsutrymme i priset på Ceplene under IDIS-avtalet och det som kommer att gälla i de nationella programmen...

    En summering av diskussionen om IDIS-avtalets intäkter månad för månad kan föras i form av procent, t ex 5% täckning av den europeiska patientgruppen och, t ex, 0,5% av de resterande marknaden. Eller i absoluta tal.

    När jag diskuterat företagsstarter med entreprenörer har jag förordat att se saker i absoluta tal. Ett telefonsamtal som faktiskt skall ringas, s a s. Det är bara arbete som ger intäkter.

    Min erfarenhet är att det inte är så många som räknar själva, eller, kanske, delar med sig av detta här. Det finns ekonomi i att utföra dessa enkla uträkningar, oavsett om man skriver om dem här.

    100 nya patienter per månad är ju bara en gripen siffra. Den skall vägas mot ett antaget bortfall, enl tidigare inlägg. Det spännande är att hur hårt jag än sätter bortfallet, så blir intäkterna efter ett halvår och framåt sådana att Epicept seglar vidare med sina löpande utgifter täckta.

    Före avtal om Ceplene och NP-1. Jag tror detta har en stor betydelse för utfallet av dessa avtal."

 
IMNP
0.356+0.007(+1.98%)Aug 26 3:59 PMEDT