Recent

% | $
Quotes you view appear here for quick access.

Immune Pharmaceuticals, Inc. Message Board

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the posts
 • larshansson18 larshansson18 Sep 11, 2009 8:31 AM Flag

  Somebody please throw the dogs a bone

  Wrote this on Avanza today:

  "Minns mannen som stod vid floden gick i och upp och i igen. En grek lade ut texten om möjliga intressanta frågeställningar detta skulle kunna väcka. :-)
  Epicept har utvecklat sitt värde under det år jag varit med:

  1. NP-1 har levererat en signifikant studie som gör att den kommer att generera en upfront inför ett samarbete om fas III.
  Vi har ännu inte fått någon uppdatering från den egna pågående fas III mot cancersmärta.

  2. Crinobulin har levererat en studie som inte bara konfirmerar den som bäst i klassen vad gäller mono-efficacy, men har också mindre (ännu mindre) bieffekter än andra VDAs.

  3. Ceplene. Här kan alla det mesta:
  a. Ceplene har en effekt bland yngre patienter än 60 år som är avgjort starkare än genomsnittspopulationen (Hälften av alla i denna grupp blir friska eller det dubbla relativa antalet utan behandling.) Detta är nytt för den breda publiken. Hälften av denna grupp patienter räcker för att nå bolagets prognosticerade peak sale*.
  b. Att den av de totalt 66 godkända under 2008 av myndigheten själv anses vara en av de 12 främsta medicinerna.
  c. IDIS-avtalet gjorde klart för de förhandlade parterna att ekonomisk utmattning inte var en framkomlig strategi i förhandlingarna med det lilla fattiga Epicept.

  Dessa tre faktorer är värdehöjande för utfallet av ett avtal. Bolagets ledning höjer värdet på vår investering.

  Till detta kan sägas att bolaget under 2009 ytterligare stärkt sitt nätverksbygge inom hematologi, senast kom det till uttryck i namnen som leder EU-studien om Ceplene. Värdet av en orphan drug uppskattas i branschen.

  Jag har gått in i två omgångar i Epicept. Jag kan bara konstatera att detta har varit lite bättre än bankränta, just nu totalt 45% upp. Lång och tråkig som jag är. :-)

  * Ledningen för Epicept är konservativa. Detta är underskattat. Man talar inte om "marknad", som ju skulle kunna innebära patienter upp till t ex 70 år då Ceplene inte ger bieffekter att tala om i samanhanget (huvudvärk, trötthet). Ett bolag, långt högre värderat på börsen och med konkurrenter för en behandling som ger vällevnad, använder dock "marknad" som mått på potential. Denna "marknad" är ...150 milj USD. Finn fem fel. :-) Man kan få munsår för mindre... "

 
IMNP
0.4066+0.0221(+5.75%)Jul 27 4:00 PMEDT