Recent

% | $
Quotes you view appear here for quick access.

Immune Pharmaceuticals, Inc. Message Board

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the posts
 • larshansson18 larshansson18 Jun 27, 2011 11:09 AM Flag

  SPA trial delayed?

  Do not have the time to translate. Please try the Poetic translater, Google. :-)

  I discuss the significance of IL-2 design in this post in Sweden:
  "Blev faktiskt förvånad över hur saklig tonen var här på B S, i denna fråga.

  Phenix har citat-tecken runt "ödestigra" så han slipper undan med det. Epicept har 20 MUSD i kassan och har villkorat två (2) MUSD till i lån om man startar fas 3 före årsskiftet.

  Dagens nyheter på Avanza board om att Danmark nu också prissatt ceplene, pekar mot Epicepts inkomstsida. Resten av EU trillar in under hösten. Det om "ödesdigra". :-)

  Jag tror El Julio är och drar i rätt trådar, vad är läkarens eget val kontra IL-2-arm? Kanske en tydlig skrivning om exitkriterierna om IL-2 är med som arm? :-)

  Ursäkta smilen, den är ju i sammanhanget delvis osmaklig. Varför? Jo, vi har redan sex (6) stora studier om sammanlagt närmare 1000 patienter som visar ingen effekt, eller t o m, faktiskt, s ä m r e effekt. Vad som inte nämnts, är att i dessa studier hoppar över 20% patienterna av studierna. Det är här jag tror Talley sätter in stöten. Hur skall exitkreterierna se ut för avhopp från studien, de diagnoser patienterna uppvisat som lett till de vanligaste avhoppen från studierna.

  Omläsning. Detta är några av de viktigaste raderna jag skrivit här på B S om Epicept. Talley ska i n t e underskattas som förhandlare. Jag tror han spelat med detta svar.

  Det viktiga för oss aktieägare aktieägare är exitkriterierna för att avbryta studien i förtid. En IL-2arm kan, mot bakgrund av alla tidigare studier identifiera dessa problem bra. Det underlättar förhandlingen om man så vill.

  Ser vi det från patientperspektiv innebär IL-2-arm, jämfört med ingen behandling resp. Ceplene större bieffekter för IL-2-armen, men ingen signifikant efficacy. Vissa patienter kommer att drabbas av detta i olika grad. De blir de lidande som får studien att stoppa tidigare. Detta extra lidande skall krasst jämföras med de färre bieffekter som de patienter får som går på ingen behandling eller läkares val. Och, givetvis, de som erhåller behandling med ceplene. Detta lidande är r e d a n känt och finns dokumenterat i tidigare studier.

  - Om det var så att vi, sett som giriga aktieägare vill gå över andras smärta för att nå våra mål, kan man säga att IL-2-arm gynnar ett snabbt tydligt signifikant slut på studien då bieffekterna blir fler.

  Nu vill vi faktiskt inte det. Samtidigt representerar Ceplene det nya och en studie som skall verifiera detta bygger delvis på ett fundamentalt lidande, om man tror på det nya. Det ä r ett dilemma. EMA i EU tror på detta nya, Ceplene, och har därför sagt nej till studier med bara IL-2 arm i EU - och USA (!) under EU kontroll.

  Vill man se saken riktigt krass skulle man kunna säga att det sammantaget sparar Epicept mycket pengar att korta studien, men att det inte är bra för patienterna om EMA och FDA går på olika linjer."

 
IMNP
0.40+0.01(+2.56%)Jul 29 4:00 PMEDT