Gambling machines seized in Hoke Co.

Hundreds of gambling machines were seized Thursday evening in Hoke County.