High Speed Rail employees move into Fresno

California High Speed Rail Authority employees have moved into Fresno.