Noon: Ohio gas prices down

February 25, 2013

Ohio gas prices down to start week