Symbols similar to '1213.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
1211.HKBYD COMPANY46.90Consumer CyclicalStocksHKG
1113.HKCK ASSET61.30Real EstateStocksHKG
1913.HKPRADA25.05Consumer CyclicalStocksHKG
1263.HKPC PARTNER2.27TechnologyStocksHKG
1313.HKCHINARES CEMENT7.45Basic MaterialsStocksHKG
1813.HKKWG GROUP7.91Real EstateStocksHKG
1218.HKEASYKNIT INT'L4.00Real EstateStocksHKG
1233.HKTIMES CHINA13.86Real EstateStocksHKG
1253.HKGREENLAND BROAD0.55IndustrialsStocksHKG
1203.HKGUANGNAN (HOLD)0.94Basic MaterialsStocksHKG
1217.HKCH INNOVATION0.01Financial ServicesStocksHKG
1210.HKCHRISTINE0.30Consumer DefensiveStocksHKG
2113.HKCENTURY GP INTL0.26IndustrialsStocksHKG
1223.HKSYMPHONY HOLD0.93Consumer CyclicalStocksHKG
1273.HKHK FINANCE GP0.49Financial ServicesStocksHKG
1293.HKGRAND BAOXIN3.21Consumer CyclicalStocksHKG
1212.HKLIFESTYLE INT'L11.08Consumer CyclicalStocksHKG
1513.HKLIVZON PHARMA24.60HealthcareStocksHKG
1215.HKKAI YUAN HLDGS0.05Consumer CyclicalStocksHKG
0213.HKNATIONAL ELEC H1.19TechnologyStocksHKG
1243.HKWANG ON PPT1.00Real EstateStocksHKG
1013.HKWAI CHUN GROUP0.05TechnologyStocksHKG
1713.HKSICHUAN EN INV1.70UtilitiesStocksHKG
1231.HKNEWTON RES0.93Basic MaterialsStocksHKG
1613.HKSYNERTONE0.07TechnologyStocksHKG