Symbols similar to '1213.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
1211.HKBYD COMPANY46.45Consumer CyclicalStocksHKG
1113.HKCK ASSET60.80Real EstateStocksHKG
1913.HKPRADA25.55Consumer CyclicalStocksHKG
1263.HKPC PARTNER2.21TechnologyStocksHKG
1313.HKCHINARES CEMENT7.41Basic MaterialsStocksHKG
1813.HKKWG GROUP7.86Real EstateStocksHKG
1218.HKEASYKNIT INT'L4.00Real EstateStocksHKG
1233.HKTIMES CHINA13.72Real EstateStocksHKG
1210.HKCHRISTINE0.30Consumer DefensiveStocksHKG
1293.HKGRAND BAOXIN3.28Consumer CyclicalStocksHKG
1253.HKGREENLAND BROAD0.54IndustrialsStocksHKG
1203.HKGUANGNAN (HOLD)0.93Basic MaterialsStocksHKG
2113.HKCENTURY GP INTL0.25IndustrialsStocksHKG
1223.HKSYMPHONY HOLD0.93Consumer CyclicalStocksHKG
1713.HKSICHUAN EN INV1.65UtilitiesStocksHKG
1273.HKHK FINANCE GP0.49Financial ServicesStocksHKG
1212.HKLIFESTYLE INT'L11.06Consumer CyclicalStocksHKG
0213.HKNATIONAL ELEC H1.19TechnologyStocksHKG
1215.HKKAI YUAN HLDGS0.05Consumer CyclicalStocksHKG
1513.HKLIVZON PHARMA25.10HealthcareStocksHKG
1243.HKWANG ON PPT0.99Real EstateStocksHKG
1013.HKWAI CHUN GROUP0.05TechnologyStocksHKG
1217.HKCH INNOVATION0.01Financial ServicesStocksHKG
1231.HKNEWTON RES0.93Basic MaterialsStocksHKG
1613.HKSYNERTONE0.07TechnologyStocksHKG