Symbols similar to '0692.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
0992.HKLENOVO GROUP5.13TechnologyStocksHKG
0682.HKCHAODA MODERN0.08Consumer GoodsStocksHKG
0696.HKTRAVELSKY TECH17.88ServicesStocksHKG
0694.HKBEIJING AIRPORT8.23ServicesStocksHKG
0612.HKCHINA INV FUND25.75FinancialStocksHKG
0662.HKASIA FINANCIAL4.31ConglomeratesStocksHKG
0698.HKTONGDA GROUP1.14Consumer GoodsStocksHKG
0592.HKBOSSINI INT'L0.28ServicesStocksHKG
0392.HKBEIJING ENT42.40ConglomeratesStocksHKG
0697.HKSHOUGANG INT'L0.17Basic MaterialsStocksHKG
0699.HKCAR INC6.07N/AStocksHKG
0695.HKDONGWU CEMENT1.34N/AStocksHKG
0632.HKPEARLORIENT OIL0.09ServicesStocksHKG
0690.HKUNI-BIO GROUP0.10Consumer GoodsStocksHKG
0672.HKZHONGAN REALEST0.30FinancialStocksHKG
0602.HKJIAHUA STORES H0.28ServicesStocksHKG
0629.HKYUE DA MINING0.50Basic MaterialsStocksHKG
0092.HKCHAMPION TECH0.38TechnologyStocksHKG
0622.HKENERCHINA HOLD0.39UtilitiesStocksHKG
0292.HKASIA STD HOTEL0.32ServicesStocksHKG
0693.HKTAN CHONG INT'L2.60Consumer GoodsStocksHKG
0642.HK0642.HKN/AFinancialStocksHKG