Symbols similar to '0850.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
0857.HKPETROCHINA5.11EnergyStocksHKG
0853.HKMICROPORT7.71HealthcareStocksHKG
0880.HKSJM HOLDINGS9.42Consumer CyclicalStocksHKG
0860.HKWE SOLUTIONS0.44Consumer CyclicalStocksHKG
0855.HKCHINA WATER8.23UtilitiesStocksHKG
0950.HKLEE'S PHARM6.87HealthcareStocksHKG
0150.HKHYPEBEAST-5K0.84TechnologyStocksHKG
0750.HKSINGYES SOLAR0.99TechnologyStocksHKG
0830.HKFAR EAST GLOBAL0.97IndustrialsStocksHKG
0810.HKCH INTERNET INV0.17Financial ServicesStocksHKG
0550.HKKK CULTURE1.25Consumer CyclicalStocksHKG
0840.HKTIANYE WATER0.38IndustrialsStocksHKG
0800.HKA8 NEW MEDIA0.27TechnologyStocksHKG
0450.HKHUNG HING PRINT1.38IndustrialsStocksHKG
0859.HKZHONGCHANG INTL1.12Real EstateStocksHKG
0250.HKSINO-I TECH0.07TechnologyStocksHKG
8050.HKQUANTUM THINK0.44TechnologyStocksHKG
1850.HKWINDMILL GP0.39IndustrialsStocksHKG
0050.HKHK FERRY (HOLD)8.84Real EstateStocksHKG
0858.HKEXTRAWELL PHAR0.10HealthcareStocksHKG
0854.HKWILLAS-ARRAY3.06TechnologyStocksHKG
0580.HKSUN.KING ELEC1.32TechnologyStocksHKG
0852.HKSTRONG PETRO0.41EnergyStocksHKG
0851.HKSHENG YUAN HLDG0.15Financial ServicesStocksHKG
0820.HKHSBCDRAGON FUND10.50Financial ServicesStocksHKG