Symbols similar to '0850.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
0857.HKPETROCHINA4.51EnergyStocksHKG
0880.HKSJM HOLDINGS8.44Consumer CyclicalStocksHKG
0855.HKCHINA WATER7.61UtilitiesStocksHKG
0853.HKMICROPORT6.46HealthcareStocksHKG
0150.HKHYPEBEAST0.77TechnologyStocksHKG
0856.HKVSTECS3.88TechnologyStocksHKG
0050.HKHK FERRY (HOLD)8.75Real EstateStocksHKG
0450.HKHUNG HING PRINT1.29IndustrialsStocksHKG
0250.HKSINO-I TECH0.06TechnologyStocksHKG
0860.HKWE SOLUTIONS0.47Consumer CyclicalStocksHKG
0750.HKSINGYES SOLAR0.99TechnologyStocksHKG
0800.HKA8 NEW MEDIA0.23TechnologyStocksHKG
0854.HKWILLAS-ARRAY3.30TechnologyStocksHKG
0852.HKSTRONG PETRO0.40EnergyStocksHKG
0810.HKCH INTERNET INV0.16Financial ServicesStocksHKG
0550.HKKK CULTURE1.47Consumer CyclicalStocksHKG
0830.HKCSC DEVELOPMENT0.91IndustrialsStocksHKG
0859.HKZHONGCHANG INTL1.02Real EstateStocksHKG
0858.HKEXTRAWELL PHAR0.09HealthcareStocksHKG
0851.HKSHENG YUAN HLDG0.16Financial ServicesStocksHKG
0950.HKLEE'S PHARM5.79HealthcareStocksHKG
0650.HKIDG ENERGY INV1.01EnergyStocksHKG
8050.HKQUANTUM THINK0.41TechnologyStocksHKG
1850.HKWINDMILL GP0.36IndustrialsStocksHKG
0840.HKTIANYE WATER0.37IndustrialsStocksHKG