Symbols similar to '0850.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
0857.HKPETROCHINA4.49EnergyStocksHKG
0880.HKSJM HOLDINGS8.43Consumer CyclicalStocksHKG
0853.HKMICROPORT6.57HealthcareStocksHKG
0855.HKCHINA WATER7.84UtilitiesStocksHKG
0150.HKHYPEBEAST0.78TechnologyStocksHKG
0856.HKVSTECS3.92TechnologyStocksHKG
0860.HKWE SOLUTIONS0.46Consumer CyclicalStocksHKG
0650.HKIDG ENERGY INV1.00EnergyStocksHKG
0950.HKLEE'S PHARM5.85HealthcareStocksHKG
0851.HKSHENG YUAN HLDG0.14Financial ServicesStocksHKG
0050.HKHK FERRY (HOLD)8.75Real EstateStocksHKG
0800.HKA8 NEW MEDIA0.23TechnologyStocksHKG
0450.HKHUNG HING PRINT1.27IndustrialsStocksHKG
0810.HKCH INTERNET INV0.16Financial ServicesStocksHKG
0854.HKWILLAS-ARRAY3.30TechnologyStocksHKG
0750.HKSINGYES SOLAR0.99TechnologyStocksHKG
0852.HKSTRONG PETRO0.41EnergyStocksHKG
0830.HKCSC DEVELOPMENT0.91IndustrialsStocksHKG
0859.HKZHONGCHANG INTL1.04Real EstateStocksHKG
0858.HKEXTRAWELL PHAR0.09HealthcareStocksHKG
0840.HKTIANYE WATER0.36IndustrialsStocksHKG
0550.HKKK CULTURE1.42Consumer CyclicalStocksHKG
0250.HKSINO-I TECH0.06TechnologyStocksHKG
8050.HKQUANTUM THINK0.42TechnologyStocksHKG
1850.HKWINDMILL GP0.38IndustrialsStocksHKG