U.S. Markets closed

Symbols similar to '0850.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
0860.HKAPOLLO FMG0.54Consumer CyclicalStocksHKG
0857.HKPETROCHINA2.52EnergyStocksHKG
0880.HKSJM HOLDINGS10.32Consumer CyclicalStocksHKG
0853.HKMICROPORT32.80HealthcareStocksHKG
0855.HKCHINA WATER6.15UtilitiesStocksHKG
0856.HKVSTECS5.91TechnologyStocksHKG
0050.HKHK FERRY (HOLD)6.04Real EstateStocksHKG
0150.HKHYPEBEAST0.74Communication ServicesStocksHKG
0750.HKSFSY ENERGY0.56TechnologyStocksHKG
0580.HKSUN.KING ELEC1.90IndustrialsStocksHKG
0859.HKZHONGCHANG INTL0.42Real EstateStocksHKG
1850.HKWINDMILL GP0.26IndustrialsStocksHKG
0800.HKA8 NEW MEDIA0.17IndustrialsStocksHKG
0820.HKHSBCDRAGON FUND13.08Financial ServicesStocksHKG
8050.HKQUANTUM THINK0.25TechnologyStocksHKG
0950.HKLEE'S PHARM5.40HealthcareStocksHKG
0830.HKCSC DEVELOPMENT0.56IndustrialsStocksHKG
0840.HKTIANYE WATER0.28IndustrialsStocksHKG
0858.HKEXTRAWELL PHAR0.11HealthcareStocksHKG
0450.HKHUNG HING PRINT1.02IndustrialsStocksHKG
0851.HKSHENG YUAN HLDG0.03Financial ServicesStocksHKG
0854.HKWILLAS-ARRAY1.93TechnologyStocksHKG
0250.HKSINO-I TECH0.05TechnologyStocksHKG
0810.HKCH INTERNET INV0.10Financial ServicesStocksHKG
0550.HKKK CULTURE0.34Communication ServicesStocksHKG