Symbols similar to '0850.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
0857.HKPETROCHINA4.62EnergyStocksHKG
0880.HKSJM HOLDINGS8.51Consumer CyclicalStocksHKG
0250.HKSINO-I TECH0.07TechnologyStocksHKG
0853.HKMICROPORT6.78HealthcareStocksHKG
0855.HKCHINA WATER7.88UtilitiesStocksHKG
0150.HKHYPEBEAST0.77TechnologyStocksHKG
0840.HKTIANYE WATER0.36IndustrialsStocksHKG
0860.HKWE SOLUTIONS0.47Consumer CyclicalStocksHKG
0050.HKHK FERRY (HOLD)8.81Real EstateStocksHKG
0830.HKCSC DEVELOPMENT0.86IndustrialsStocksHKG
0852.HKSTRONG PETRO0.39EnergyStocksHKG
0856.HKVSTECS3.83TechnologyStocksHKG
0800.HKA8 NEW MEDIA0.24TechnologyStocksHKG
0580.HKSUN.KING ELEC1.16TechnologyStocksHKG
0950.HKLEE'S PHARM5.79HealthcareStocksHKG
0859.HKZHONGCHANG INTL1.09Real EstateStocksHKG
8050.HKQUANTUM THINK0.41TechnologyStocksHKG
1850.HKWINDMILL GP0.36IndustrialsStocksHKG
0858.HKEXTRAWELL PHAR0.09HealthcareStocksHKG
0854.HKWILLAS-ARRAY3.15TechnologyStocksHKG
0750.HKSINGYES SOLAR0.99TechnologyStocksHKG
0450.HKHUNG HING PRINT1.25IndustrialsStocksHKG
0851.HKSHENG YUAN HLDG0.14Financial ServicesStocksHKG
0820.HKHSBCDRAGON FUND8.74Financial ServicesStocksHKG
0810.HKCH INTERNET INV0.17Financial ServicesStocksHKG