U.S. Markets closed

Symbols similar to '1005.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
0005.HKHSBC HOLDINGS33.15Financial ServicesStocksHKG
1055.HKCHINA SOUTH AIR3.72IndustrialsStocksHKG
1002.HKV.S. INT'L0.18TechnologyStocksHKG
1045.HKAPT SATELLITE2.36Communication ServicesStocksHKG
2005.HKSSY GROUP5.02HealthcareStocksHKG
1007.HKLONGHUI INTL0.01Consumer CyclicalStocksHKG
0105.HKASSO INT HOTELS14.60Real EstateStocksHKG
1905.HKHAITONG UT1.26Financial ServicesStocksHKG
1075.HKCAPINFO0.46TechnologyStocksHKG
1205.HKCITIC RESOURCES0.29Basic MaterialsStocksHKG
3005.HKCSOPCSI500ETF20.64N/AStocksHKG
1006.HKCHANGSHOUHUA2.66Consumer DefensiveStocksHKG
1003.HKHUANXI MEDIA1.50Communication ServicesStocksHKG
1050.HKKARRIE INT'L1.13IndustrialsStocksHKG
1009.HKINT'L ENT0.77Real EstateStocksHKG
1001.HKHK SH ALLIANCE0.25IndustrialsStocksHKG
1004.HKC SMARTERENERGY0.10Financial ServicesStocksHKG
1008.HKBRILLIANT CIR0.52Consumer CyclicalStocksHKG
1005.HKMATRIX HOLDINGS2.90Consumer CyclicalStocksHKG
1085.HKHXTL2.18TechnologyStocksHKG
1065.HKTIANJIN CAPITAL2.58IndustrialsStocksHKG
1305.HKWAI CHI HOLD0.33TechnologyStocksHKG
1025.HKKNT HOLDINGS0.17Consumer CyclicalStocksHKG
1000.HKBEIJING MEDIA0.75Basic MaterialsStocksHKG
1035.HKBBI LIFE SCI3.49HealthcareStocksHKG
Show 25 rows