U.S. markets closed

Symbols similar to '1089.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
1099.HKSINOPHARM17.64HealthcareStocksHKG
1088.HKCHINA SHENHUA14.80EnergyStocksHKG
1789.HKAK MEDICAL10.48HealthcareStocksHKG
0189.HKDONGYUE GROUP6.34Basic MaterialsStocksHKG
1086.HKGOODBABY INTL1.10Consumer CyclicalStocksHKG
1589.HKCNLP4.45IndustrialsStocksHKG
1029.HKIRC0.22Basic MaterialsStocksHKG
1083.HKTOWNGAS CHINA3.37UtilitiesStocksHKG
1098.HKROAD KING INFRA10.42Consumer CyclicalStocksHKG
1009.HKINT'L ENT0.68Real EstateStocksHKG
1039.HKCHANGYOU ALLI0.45Consumer CyclicalStocksHKG
1689.HKHUAXIHOLDINGS2.29Consumer CyclicalStocksHKG
1069.HKBOZZA DEVELOP0.01Basic MaterialsStocksHKG
1079.HKPINE TECH0.10TechnologyStocksHKG
0089.HKTAI SANG LAND4.22Real EstateStocksHKG
1084.HKGF HYDROCOLLOID1.22Consumer DefensiveStocksHKG
1809.HKPRINX CHENGSHAN8.14Consumer CyclicalStocksHKG
1019.HK1019.HK0.17Financial ServicesStocksHKG
1989.HKPINE CARE GP1.11HealthcareStocksHKG
1289.HKSUNLIT SCI1.35IndustrialsStocksHKG
1082.HKHK EDU INTL1.31Consumer DefensiveStocksHKG
1389.HKMAJOR HLDGS0.04Consumer DefensiveStocksHKG
1085.HKHXTL2.18TechnologyStocksHKG
1080.HKSHENGLI PIPE0.09EnergyStocksHKG
1889.HK1889.HK0.09HealthcareStocksHKG