Symbols similar to 'ayj17.nym'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
GYJ17.NYMGulf Coast ULSD (Platts) Crack 13.06N/AFutureNYM
AYF17.NYMAY Future JAN 201748.88N/AFutureNYM
AYJ18.NYMAY Future APR 2018 Trading Sess45.94N/AFutureNYM
AYG17.NYMAY Future FEB 2017 Trading Sess52.68N/AFutureNYM
AYZ17.NYMAY Future DEC 2017 Trading Sess45.30N/AFutureNYM
AJJ17.NYMGulf Coast ULSD (Argus) Calenda1.57N/AFutureNYM
AYK17.NYMAY Future MAY 2017 Trading Sess49.46N/AFutureNYM
AYJ17.NYMAY Future APR 201749.06N/AFutureNYM
ATYJ17.NYMATY Future APR 2017 Trading Ses485.20N/AFutureNYM
AYH17.NYMAY Future MAR 201751.45N/AFutureNYM
AFYJ17.NYMAFY Future APR 2017 Trading Ses-1.17N/AFutureNYM
5YJ17.NYM5Y Future APR 2017 Trading Sess1.59N/AFutureNYM
AYM17.NYMAY Future JUN 2017 Trading Sess47.71N/AFutureNYM
ABYJ17.NYMABY Future APR 2017-1.03N/AFutureNYM
ARYJ17.NYMARY Future APR 2017 Trading Ses0.10N/AFutureNYM
AYQ17.NYMAY Future AUG 201745.08N/AFutureNYM
AYXJ17.NYMAYX Future APR 2017 Trading Ses-3.39N/AFutureNYM
A7YJ17.NYMA7Y Future APR 2017 Trading Ses0.00N/AFutureNYM
AY1J17.NYMAY1 Future APR 2017 Trading Ses30.10N/AFutureNYM
AY4J17.NYMAY4 Future APR 2017 Trading Ses47.28N/AFutureNYM
ALYJ17.NYMALY Future APR 2017 Trading Ses1.49N/AFutureNYM
AYU17.NYMAY Future SEP 2017 Trading Sess45.22N/AFutureNYM
AYN17.NYMAY Future JUL 201745.99N/AFutureNYM
CYJ17.NYMBrent Financial Futures,Apr-20150.68N/AFutureNYM
AYX17.NYMAY Future NOV 2017 Trading Sess45.19N/AFutureNYM