Symbols similar to 'tkj17.nym'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
TLJ17.NYMTD3 MEG to Japan 250k mt Tanker10.15N/AFutureNYM
TKV17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E8.56N/AFutureNYM
TKU17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E8.25N/AFutureNYM
CKJ17.NYMGulf Coast Gasoline Crack Sprea0.54N/AFutureNYM
TKZ17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E9.06N/AFutureNYM
TKX17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E8.68N/AFutureNYM
TKJ18.NYMTanker Route TD7 North Sea to E7.92N/AFutureNYM
TWJ17.NYMTW Future APR 2017 Trading Sess474.91N/AFutureNYM
TKJ16.NYMTanker Route TD7 North Sea to E8.22N/AFutureNYM
TKG17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E8.10N/AFutureNYM
THJ17.NYMFreight Route TC5 (Platts) Futu15.66N/AFutureNYM
TKM17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E7.58N/AFutureNYM
TKN17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E8.28N/AFutureNYM
TKK17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E8.30N/AFutureNYM
TKQ17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E8.23N/AFutureNYM
TMJ17.NYMFreight Route TC2 (Baltic) Futu18.49N/AFutureNYM
TKH17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E8.02N/AFutureNYM
BKJ17.NYMWTI-Brent Financial Futures,Apr-1.36N/AFutureNYM
T7KJ17.NYMT7K Future APR 2017 Trading Ses10.94N/AFutureNYM
ZKJ17.NYMZK Future APR 2017 Trading Sess0.01N/AFutureNYM
TKJ17.NYMTanker Route TD7 North Sea to E8.38N/AFutureNYM