U.S. Markets closed

2020/01 - Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Flügger group A/S-aktier

Flügger group A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 foretaget følgende indberetninger til Finanstilsynet.

Navn SUS 2013 ApS
Stilling/titel Nærtstående til direktør i Flügger group A/S, Ulf Schnack
Første indberetning/ændring Første indberetning
Udsteder navn Flügger group A/S
LEI-kode 5493008AHEOXL9ETQO38
Instrumenttypen
Identifikationskode
B-aktier
DK0010218189 FLUG-B
Transaktionens art Køb
Transaktionsvolumen køb(+)/salg(-) +100.000 stk.
Transaktionsværdi 30.900.000 kr.
Dato for transaktionen 15. januar 2020
Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen
 

 
 
Navn Ulf Schnack
Stilling/titel Direktør i Flügger group A/S
Første indberetning/ændring Første indberetning
Udsteder navn Flügger group A/S
LEI-kode 5493008AHEOXL9ETQO38
Instrumenttypen
Identifikationskode
B-aktier
DK0010218189 FLUG-B
Transaktionens art Salg
Transaktionsvolumen køb(+)/salg(-) -100.000 stk.
Transaktionsværdi 30.900.000 kr.
Dato for transaktionen 15. januar 2020
Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen

Baggrund
Ulf Schnack har oplyst, at ovenstående transaktion gennemføres for at samle en større del af Ulf Schnacks eksisterende beholdning af Flügger-aktier i holdingselskabet SUS 2013 ApS. Transaktionen er en del af et løbende generationsskifte fra Ulf Schnack til Sune Schnack (far og søn).

Ulf og Sune Schnack ejer i forvejen Flügger-aktier via det fælles holdingselskab SUS 2013 ApS, som kontrolleres af Ulf Schnack. Transaktionerne ændrer ikke på Ulf og Sune Schnacks samlede ejerskab i Flügger group A/S og de medfører ingen ændringer i driften heraf.

Med venlig hilsen

Flügger group A/S
Torben Schwaner Dehlholm
Group General Counsel Attachment