U.S. Markets open in 3 hrs 55 mins

Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.
Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  Antal aktier Gennemsnitslig købspris Værdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 41.882 104,51 4.377.246
9. august 2019 390 112,00 43.680
12. august 2019 375 112,00 42.000
13. august 2019 380 111,00 42.180
14. august 2019 385 111,00 42.735
15. august 2019 390 110,00 42.900
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 43.802 104,81 4.590.741

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 43.802 egne aktier, svarende til 1,65% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.


Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør


For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID
289                FED.CO           112.00           20190809 13:10:53.162726 XCSE
101                FED.CO           112.00           20190809 13:10:53.162726 XCSE

364                FED.CO           112.00           20190812 12:10:24.230941 XCSE
11                  FED.CO           112.00           20190812 15:29:18.357083 XCSE

380                FED.CO           111.00           20190813 09:50:54.204090 XCSE

75                  FED.CO           111.00           20190814 14:56:24.835107 XCSE
271                FED.CO           111.00           20190814 15:44:07.255227 XCSE
39                  FED.CO           111.00           20190814 16:43:51.237600 XCSE

200                FED.CO           110.00           20190815 12:24:50.619668 XCSE
190                FED.CO           110.00           20190815 12:40:07.248974 XCSE

Attachment