U.S. Markets close in 20 mins

Correction: Udlodning 2019

Datoer korrigeret.

---

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udlodninger for fjerde kvartal af 2019 samt årets eventuelle realiserede kursgevinster.

Udlodningerne vil formelt set blive endeligt godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 16. april 2020.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis

ISIN Andelsklasse/afdeling Udlodning i DKK
pr. bevis
DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK 5,00
DK0060804052 European CLO Opportunity KL 11,00

Automatisk geninvestering
For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til de officielle indre værdier per den 23. januar 2020 kl. 23:59 fratrukket udbytte.

Tidsplan

24. januar 2020   Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2019

27. januar 2020   Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2019

29. januar 2020   Udbyttet er til disposition på investors konto

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.

Attachment