U.S. Markets closed

Major shareholder

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 466

September 8, 2019


STORAKTIONÆRMEDDELELSE

Glunz & Jensen har modtaget følgende fra Klaus Zwisler med henblik på offentliggørelse:

I overensstemmelse med MAR skal vi herved oplyse at Klaus Zwisler efter køb af aktier i Glunz & Jensen Holding A/S ejer 121.122 stk. aktier svarende til 6,65% af aktiekapitalen.

Klaus Zwisler har indrapporteret ændringen til Finanstilsynet.


For yderligere information:

CEO Martin Overgaard Hansen, +4522608405

Bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen, +4540431303