U.S. markets close in 6 hours 5 minutes

Mowi ASA (OSE: MOWI): Ordinær generalforsamling – Endring av Fullmaktsskjema med stemmeinstruks

Det vises til selskapets børsmelding 13. mai 2020 hvor innkallingen til selskapets ordinære generalforsamling 3. juni 2020 er vedlagt. Vedlagt følger et oppdatert Fullmaktsskjema med stemmeinstruks hvor navnet til Cecilie Fredriksen er lagt inn under punkt 11 "Valg av nye styremedlemmer og ny nestleder". Det fremgår av punkt 11 i innkallingen og av valgkomiteens innstilling at hun foreslås gjenvalgt som styremedlem. Oppdatert Fullmaktsskjema med stemmeinstruks vil bli sendt selskapets aksjonærer.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.


Attachment