U.S. Markets closed

Selskabsmeddelelse nr. 17 2019/20

Selskabsmeddelelse nr. 17 2019/20
København, den 20. januar 2020


Status for likvidation herunder tidsplan for gennemførelse af likvidation samt forventet likvidationsprovenu

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 15 af 9. oktober 2019 har Scandinavian Private Equity A/S’ generalforsamling besluttet at lade selskabet træde i solvent likvidation.

Afviklingen af selskabets aktiviteter er nu så fremskreden, at selskabet kan offentliggøre følgende plan for gennemførelse af likvidationen:

24. januar 2020                 Offentliggørelse af likvidationsregnskab samt indkaldelse til afsluttende
 ekstraordinær generalforsamling
19. februar 2020                Afsluttende ekstraordinær generalforsamling
19. februar 2020                Suspension af handel i selskabets aktie (efter generalforsamlingen)
21. februar 2020                Udbetaling af likvidationsprovenu
Efterfølgende                     Nasdaq Copenhagen sletter selskabet fra handel (afnotering)

Ovenstående udgør samtidig selskabets finanskalender for den afsluttende periode.

Likvidationsregnskabet samt indkaldelse til afsluttende ekstraordinær generalforsamling offentliggøres ved særskilt meddelelse. Likvidationsprovenuet forventes udbetalt den 21. februar 2020 efter generalforsamlingens godkendelse. Provenuet forventes at udgøre cirka kr. 994 pr. aktie af nominelt kr. 1.000 (mod tidligere cirka kr. 950), idet der tages forbehold for ændringer som følge af begivenheder eller forhold, der konstateres efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Det endelige likvidationsprovenu vil blive oplyst på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger: 

Anders Ørjan Jensen, likvidator, telefon (+45) 33 41 41 41

Attachment