GXL.V - Galileo Exploration Ltd.

TSXV - TSXV Delayed Price. Currency in CAD