SHJ.V - Shoshoni Gold Ltd.

TSXV - TSXV Delayed Price. Currency in CAD