SLAU.V - G2 Goldfields Inc.

TSXV - TSXV Delayed Price. Currency in CAD