STI.V - Strategic Resources Inc.

TSXV - TSXV Delayed Price. Currency in CAD