SYZ.V - Sylogist Ltd.

TSXV - TSXV Delayed Price. Currency in CAD