U.S. markets close in 5 hours 14 minutes

VOW ASA (VOW.OL)

Oslo - Oslo Delayed Price. Currency in NOK
Add to watchlist
25.55-1.65 (-6.07%)
As of 3:30PM CET. Market open.
Full screen
Loading interactive chart...
 • Vow ASA : Q3 2020 - Strong performance with EBITDA doubling in Cruise Projects. Interest for landbased solutions firms up
  GlobeNewswire

  Vow ASA : Q3 2020 - Strong performance with EBITDA doubling in Cruise Projects. Interest for landbased solutions firms up

  Vow ASA’s overall financial results in the third quarter of 2020 are marked by strong performance in the cruise project business, an aftersales business which continues to be affected by the covid-19 pandemic, and increased interest from a growing number of customers in landbased industries.Group revenues in the third quarter of 2020 was NOK 97.9 million, a 10.6 % year-on-year growth from NOK 88.5 million. EBITDA before non-recurring items was NOK 10.7 million, down from NOK 12.2 million in the same period last year, with a negative EBITDA in the Aftersales segment as the main factor explaining the decline. Cruise Projects alone delivered a positive EBITDA of NOK 19.4 million in the third quarter 2020.The order backlog at the end of September 2020 was NOK 1 082 million, up from NOK 989 million three months before, and from NOK 644 million at the end of September last year. In addition to the firm backlog, shipowners have placed options on the newbuild series being equipped with Scanship systems amounting to NOK 619 million in likely future revenues.“In the third quarter the trends from the previous quarters continued. Most cruise ships remain inactive, which means that demand for spares and chemicals for our aftersales business is low. On the other hand, newbuild projects continue at full speed at the yards, relatively unaffected by the pandemic”, says Henrik Badin, CEO of Vow ASA.“A more structured and disciplined approach to business development has increased interest from customers in landbased industries and has resulted in a firmer pipeline of potential projects. Looking forward we now also see more cruise ships returning to sea, which will likely result in a gradual recovery of our aftersales business,” he says. Invitation to presentation onlineToday (27 October) at 10.00 CET, CEO Henrik Badin will present the report and comment on status in a video conference online. The session will be held in English and the audience is welcome to ask questions. A replay of the webinar will be made available on https://www.vowasa.com shortly after.To register and join the webinar, please paste the following link into your browser and follow instruction on the screen: https://www.vhgo.no/vow/q3-2020/open/For more information, please see the attached Q3 2020 Trading update report and presentation. For further queries, please contact:Henrik Badin – CEO Vow ASA Tel: + 47 90 78 98 25 Email: henrik.badin@vowasa.com About Vow ASA In Vow and our subsidiaries Scanship and Etia we are passionate about preventing pollution. Our world leading solutions convert biomass and waste into valuable resources and generate clean energy for a wide range of industries.Cruise ships on every ocean have Vow technology inside which processes waste and purifies wastewater. Fish farmers are adopting similar solutions, and public utilities and industries use our solutions for sludge processing, waste management and biogas production on land.Our ambitions go further than this. With our advanced technologies and solutions, we turn waste into biogenetic fuels to help decarbonize industry and convert plastic waste into fuel, clean energy and high-value pyro carbon.Our solutions are scalable, standardized, patented and thoroughly documented, and our capability to deliver is well proven. They are key to end waste and stop pollution.Located in Oslo, the parent company Vow ASA is listed on the Oslo Stock Exchange (ticker VOW from 13 January 2020). This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.  Attachments * Vow - Operational update Q3 2020 * Vow - Presentation Operational update Q3 2020

 • Vow ASA : Q3 2020 - Sterke resultater og doblet overskudd i cruiseprosjekter. Økende interesse for landbaserte løsninger
  GlobeNewswire

  Vow ASA : Q3 2020 - Sterke resultater og doblet overskudd i cruiseprosjekter. Økende interesse for landbaserte løsninger

  De finansielle resultatene for Vow ASA i tredje kvartal 2020 viser sterke resultater i prosjektvirksomheten innen cruise, et ettermarked som fortsatt er preget av covid19-pandemien, og voksende interesse fra et stadig økende antall kunder i landbaserte industrier. Samlede inntekter for tredje kvartal 2020 var 97,9 millioner kroner. Dette er en vekst på 10,6 prosent sammenlignet med 88,5 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) var på 10,7 millioner kroner, ned fra 12,2 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, med segmentet Aftersales som den viktigste årsaken til nedgangen i resultat. Cruiseprosjekter derimot leverte en positiv EBITDA på hele 19,4 millioner kroner i tredje kvartal 2020.Ved utgangen av september 2020 var ordrereserven totalt 1 082 millioner kroner, opp fra 989 millioner kroner tre måneder tidligere, og opp fra 644 millioner ved utgangen av september 2019. I tillegg har cruiseskipsrederier plassert bestillinger og opsjoner ved verft for «Scanship utstyrte» søsterskip som representerer ytterligere 619 millioner i fremtidige inntekter.– Vi ser at trendene fra forrige kvartal fortsetter. De fleste cruiseskipene er fremdeles inaktive, hvilket betyr at behovet for kjemikalier og reservedeler fra vårt Aftersales-segment er lavt. Nybyggprosjektene fortsetter imidlertid for fullt ved verftene. Denne virksomheten er relativt upåvirket av pandemien, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA.– En mer strukturert og disiplinert tilnærming til forretningsutvikling har ført til økt interesse fra kunder i landbaserte industrier og vi har en lang rekke potensielle og aktuelle prosjekter. Videre ser vi også at flere cruiseskip har begynt å seile igjen. Det vil føre til en gradvis økning av inntekter innen Aftersales-markedet, sier Badin. Invitasjon til nettmøteHenrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA vil holde en digital presentasjon med påfølgende Q&A sesjon i dag (27.10) klokken 10:00. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk og publikum vil kunne stille spørsmål. Opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på selskapets nettsted https://www.vowasa.com senere samme dag.Dersom du allerede har meldt deg på presentasjonen kan du følge instruksjoner du mottar via e-post for å delta. Bruk denne lenken hvis du ønsker å delta på sesjonen uten påmelding i forkant: https://www.vhgo.no/vow/q3-2020/open/ For ytterligere informasjon, vennligst se vedlagte «Q3 2020 Trading update» rapport og presentasjon. For mer informasjon, kontakt:Henrik Badin – CEO Vow ASA Tel: + 47 90 78 98 25 Email: henrik.badin@vowasa.com Om Vow ASAI Vow og våre datterselskap Scanship og Etia er vi svært opptatte av å hindre forsøpling og gi avfall verdi. Vi har verdensledende løsninger som omdanner biomasse og avfall til verdifulle ressurser og som produserer ren energi for et bredt spekter av industrier.Cruiseskip over hele verden er utrustet med Vow-teknologi som behandler avfall og renser avløpsvann. Innen akvakultur tar man i bruk liknende løsninger, og offentlige renovasjonsselskaper og industri benytter våre løsninger for behandling av slam, avfallshåndtering og produksjon av biogass på land.Men våre ambisjoner strekker seg lenger enn som så. Med vår avanserte teknologi og løsninger omdanner vi avfall til biobrensel som bidrar til å avkarbonisere industri, og vi gjør plast om til miljøvennlig drivstoff, ren energi og høyverdig pyrokarbon.Løsningene våre er skalerbare, standardiserte, patenterte og dokumenterte, og vår evne til å levere er bevist gang etter gang. Våre løsninger er nøkkelen til å avskaffe avfall og stanse forsøpling.Morselskapet Vow ASA holder til i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker VOW fra 13. januar 2020) Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.  Attachments * Vow - Operational update Q3 2020 * Vow - Presentation Operational update Q3 2020

 • Vow ASA : Vow Q3 trading update - Invitation to online presentation with Q&A session at 27 October 2020
  GlobeNewswire

  Vow ASA : Vow Q3 trading update - Invitation to online presentation with Q&A session at 27 October 2020

  Vow ASA will release a trading update for the third quarter of 2020 on Tuesday 27 October 2020 at around 08:00 central European time (CET). The update will be published on www.newsweb.no and on the company’s web site www.vowasa.com.At 10:00 CET on the same say, the company’s CEO Henrik Badin will host an online video presentation with a following Q&A session. The presentation will be held in English. A replay of the online presentation with Q&A session will be made available on www.vowasa.com shortly after.To register and join the online session, please copy and paste the following link into your browser and fill in the required information: https://www.vhgo.no/vow/q3-2020/You can also sign up via following the link in the news section at www.vowasa.com.Once you have registered you will receive an email with further details about how to join the online session on Tuesday 27 October at 10:00 CET. For further information, please contact:Erik Magelssen, CFO Vow ASA Tel: +47 928 88 728 Email: erik.magelssen@vowasa.com About Vow ASA In Vow and our subsidiaries Scanship and Etia we are passionate about preventing pollution. Our world leading solutions convert biomass and waste into valuable resources and generate clean energy for a wide range of industries.Cruise ships on every ocean have Vow technology inside which processes waste and purifies wastewater. Fish farmers are adopting similar solutions, and public utilities and industries use our solutions for sludge processing, waste management and biogas production on land.Our ambitions go further than this. With our advanced technologies and solutions, we turn waste into biogenetic fuels to help decarbonize industry and convert plastic waste into fuel, clean energy and high-value pyro carbon.Our solutions are scalable, standardized, patented and thoroughly documented, and our capability to deliver is well proven. They are key to end waste and stop pollution.Located in Oslo, the parent company Vow ASA is listed on the Oslo Stock Exchange (ticker VOW from 13 January 2020). This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.