U.S. Markets open in 3 hrs 35 mins

Senator Donna Mercado Kim becomes new senate president

Senator Donna Mercado Kim becomes new senate president.