U.S. Markets closed

Washington & Jefferson College unveils presidential walking tour

WTAE - Pittsburgh Videos

Washington & Jefferson College celebrates Presidents Day by unveiling its presidential walking tour.